Als Medisch Pedicure heb ik mij gespecialiseerd in allerlei vormen van voetproblemen.

Een verhoogd risico op complicaties is aanwezig, zoals bij diabetes- en reumapatiënten, maar ook bij overige risicopatiënten, zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen, ouderdom en verwaarlozing. Ik kan op vakkundige wijze specialistische zorg bieden en adviezen geven.

Daarnaast heb ik een uitgebreide kennis van toepassing van technieken (zoals nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties en-protheses, anti-druktechnieken en orthesiologie) om bepaalde pijnklachten te voorkomen.

Ik ben tevens opgeleid om samen te kunnen werken met andere disciplines in de zorg, als het gaat om doorverwijzing naar (huis-)arts of podotherapeut.

Als lid van ProVoet ben ik opgeleid volgens de normen die de brancheorganisatie stelt. Voor het lidmaatschap van ProVoet worden diploma-eisen gesteld, als garantie van een professionele kwalificatie. U kunt op de website www.provoet.nl informatie vinden of de aangesloten pedicure het certificaat diabetische- en/of reumatische voet of het diploma Medisch Pedicure bezit. ProVoet is de enige brancheorganisatie die hiervan een officiële registratie bijhoudt.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Pedicures (KRP). Hiermee verklaart ProCert dat ik met de genoemde specialisaties voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de brancheorganisatie.

Code van het Voetverzorgingsbedrijf: De pedicure voldoet aan alle wettelijke- en branche eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit, hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften. Ik werk volgens de eisen en vakkundige wijze, die gesteld worden in Code van het Voetverzorgingsbedrijf van het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten) en de Richtlijnen voor de behandeling van de personen met een diabetische en/of reumatische aandoening.